เทพเจ้าแห่งสันติภาพ ยกให้ใคร

นักการเมืองและนักการทูตกำลังทำงานเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศผ่านข้อตกลงสันติภาพ ในหลายกรณี ก่อนที่หมึกจะแห้งในสนธิสัญญา หมึกนั้นก็ถูกละเมิดเสียด้วยซ้ำ เชื่อกันว่าพระเจ้าแห่งสันติภาพซึ่งมีชื่ออยู่ในฟิลิปปี 4:16 สามารถนำสันติสุขภายในมาสู่คุณได้ และบทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าอย่างไร 1. พระองค์ทรงสร้างไม่มีอะไรนอกจากสันติภาพ หลายคนคิดว่าสันติภาพเป็นสภาวะที่ไม่ขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม มันเป็นอะไรที่มากกว่านั้น พระคัมภีร์อธิบายว่าสันติสุขคล้ายกับความสมบูรณ์ ความบริบูรณ์ […]

วิธีการผลิตไวน์แดง

เปลือกขององุ่นมีส่วนรับผิดชอบต่อสีแดงของไวน์ นั่นเป็นเหตุผลที่สำคัญที่น้ำจะต้องสัมผัสกับเปลือกองุ่นตลอดกระบวนการหมัก แทนนินยังมาจากเปลือกองุ่นด้วย ผู้ผลิตไวน์ในปัจจุบันมีตัวเลือก ตลอดจนเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายมากกว่ารุ่นก่อนๆ แต่เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม: นำองุ่นหวาน และปล่อยให้ยีสต์เปลี่ยนให้เป็นไวน์แดงแสนอร่อย! การหมัก ขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการหมักคือการวางองุ่นที่บดแล้วลงในถังที่จะใช้สำหรับการหมักเบื้องต้น กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยกระบวนการทางเคมีที่เปลี่ยนน้ำตาลธรรมชาติที่มีอยู่ในองุ่นให้เป็นแอลกอฮอล์เอธานอล ทีมงานของผู้ผลิตไวน์ระมัดระวังในระยะเริ่มแรกที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากในการจัดการกับองุ่น เนื่องจากเป็นบริเวณที่กลิ่นหอมและคุณสมบัติฟีนอลิกส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา ไวน์จากไวน์แดงจะถูกหมักโดยเหลือเปลือกไว้ จากนั้นจึงเติมแทนนินและรสชาติลงในไวน์ […]

Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.